Üretim Faaliyetleri

Üretim Faaliyetleri

2019 sonu itibariyle Türkiye’nin  Kurulu Gücü 91.352 MW seviyelerine ulaşmış olup, tüketim miktarı 290.447 GWh seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Her türlü ekonomik faaliyetin temel girdisi olan elektrik enerjisi, günümüzde sürekli gelişen teknolojiye bağlı olarak ihtiyacın hızlı bir şekilde artması sonucu, sosyal hayatın kaçınılmaz bir unsuru haline gelmiştir. Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik ve sosyal gelişmenin en önemli göstergelerinden birisidir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem taşımaktadır.

2019 sonu itibariyle Türkiye’nin Kurulu Gücü 91.352 MW seviyelerine ulaşmış olup, tüketim miktarı 290.447 GWh seviyelerinde gerçekleşmiştir. Enda Enerji Holding A.Ş. bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği temiz enerjiyi, 2004 yılından itibaren portföyündeki serbest tüketici kapsamına giren şahıs ve tüzel kişi müşterilerine de satmıştır. Bünyesindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği sayesinde kesintisiz elektrik üretebilmiş, böylece tüketicilere yıl boyunca uygun birim fiyattan elektrik tedarik edebilmiştir. 

Enda Enerji Holding A.Ş. ve iştiraklerinin 2019 yılı toplam enerji üretimi 569,8 GWh olup yıl içinde Türkiye enerji sektöründeki payı % 0,2 olarak gerçekleşmiştir. 

ENDA Holding tüm bu gelişmeler ve değişimleri profesyonel kadroları ve tabana yayılmış sermaye yapısı ile takip etmekte olup bugün serbest üreticiler arasındaki yerini daha ileriye taşıma konusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.